OPŁATA ZA KORZYSTANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO W HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2019 Burmistrza Czaplinka z dnia 12.XII.2019

1. BOISKO GŁÓWNE – wynajem na zajęcia sportowo- rekreacyjne dla Klubów i 

Stowarzyszeń Kultury Fizycznej otrzymujące dotacje z Gminy 

Poniedziałek – Piątek w godz. 14:30-17:30 - BEZPŁATNIE

2. BOISKO GŁÓWNE – wynajem na zajęcia wychowania fizycznego (z szatnią) dla szkół gminy Czaplinek 
Poniedziałek – Piątek do godz. 14:30 - BEZPŁATNIE

3. BOISKO GŁÓWNE – wynajem na treningi, imprezy sportowe 
( z szatnią ) / 1 godzina zegarowa dla Klubów i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 
z terenu miasta i gminy Czaplinek oraz Sołectw z gminy Czaplinek - 75 zł    

4. 1/3 BOISKA GŁÓWNEGO – wynajem na treningi, imprezy sportowe (z szatnią) 
/ 1 godzina zegarowa dla Klubów i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej z terenu miasta 
i gminy Czaplinek - 25 zł

5. 1/3 BOISKA GŁÓWNEGO – dla grup zorganizowanych z ternu sołectw gminy

Czaplinek - 25 zł

6. 1/3 BOISKA GŁÓWNEGO – wynajem na treningi, imprezy sportowe (z szatnią) 
/ 1 godzina zegarowa dla osób fizycznych, zakładów pracy, organizacji itp. - 30 zł

7. WYNAJEM HALI NA IMPREZY SPORTOWE ( z szatnią ) dla osób fizycznych, 
zakładów pracy, organizacji itp. - 90 

8. WYNAJEM HALI NA IMPREZY INNE NIŻ SPORTOWE
( wraz z pomieszczeniami szatni ) / przy czym wstęp na imprezę jest bezpłatny - 130 zł

9. WYNAJEM HALI NA IMPREZY INNE NIŻ SPORTOWE 
( wraz z pomieszczeniami szatni ) / przy czym wstęp na imprezę może być odpłatny - 180 zł

10. WYNAJEM INNYCH POMIESZCZEŃ NA HALI - 25 zł/ godz.
11. KARNET na siłownię i do fitness – 16 wejść – młodzież / dorośli    75 zł / 100 zł

12. KARNET na siłownię i do fitness – 12 wejść – młodzież / dorośli    60 zł / 80 zł

13. KARNET UNIWERSALNY  -  130 zł

14. WEJŚCIE JEDNORAZOWE na siłownię i do fitness – 12 zł / 1,5 godz.

15. SOLARIUM:
- karnet 150 minut - 150 zł
- karnet 100 minut - 110
- 1 minuta - 1,50 zł

16. Sauna (2-3 osoby):

- 1 osoba - 15 zł (kolejna płaci tylko za prysznic 5 zł)

17. Lodowisko
1.WSTĘP NA LODOWISKO – DZIECI I MŁODZIEŻ Z GMINY CZAPLINEK – BEZPŁATNIE
2.BUTY Z ŁYŻWAMI DZIECI I MŁODZIEŻ Z GMINY CZAPLINEK – 5 ZŁ
3.OSOBY DOROSŁE Z GMINY CZAPLINEK– 1,5 h GODZ.  12  / BUTY 1,5 h – 10 ZŁ
4.KARNET MIESIĘCZNY – 130 ZŁ