Ogloszenia

Logo ZGK
Harmonogram zbiórki odpadów na terenie gminy Czaplinek (styczeń-czerwiec 2020)

-

ZGK logo
Nabór na stanowisko – KIEROWNIK WYDZIAŁU OCZYSZCZANIA MIASTA I ZIELENI MIEJSKIEJ

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko – KIEROWNIK  WYDZIAŁU OCZYSZCZANIA MIASTA I ZIELENI MIEJSKIEJ.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na terenie Gminy Czaplinek.

Logo ZGK
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

-

Logo ZGK
Zamknięcie dojazdu do punktu przyjmowania ścieków dowożonych (zlewni) na oczyszczalnię

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czaplinku informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na oczyszczalni ścieków czasowo zamknięty zostanie dojazd do punktu przyjmowania ścieków dowożonych (zlewni) na oczyszczalnię.

Strony