Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 44/12 obr. Kołomąt, gmina Czaplinek

Działka nr 44/12 obr. Kołomąt
Powierzchnia: 0,1205 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 44/11 obr. Kołomąt, gmina Czaplinek

Działka nr 44/11 obr. Kołomąt
Powierzchnia: 0,1208 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 44/9 obr. Kołomąt, gmina Czaplinek

Działka nr 44/9 obr. Kołomąt
Powierzchnia: 0,1209 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 532/28 obr. 0003 Czaplinek

Działka nr 532/28 obr. 0003 Czaplinek
Powierzchnia: 0,4892 ha

Mapa okreslające położenie działki
Działka nr 532/26 obr. 0003 Czaplinek

Działka nr 532/26 obr. 0003 Czaplinek
Powierzchnia: 0,2551 ha

Strony