Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 466/7 obr. Broczyno, gmina Czaplinek

Działka nr 466/7 obr. Broczyno
Powierzchnia: 215,9801 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 466/9 obr. Broczyno, gmina Czaplinek

Działka nr 466/9 obr. Broczyno
Powierzchnia: 3,0925 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 463/3 obr. Broczyno, gmina Czaplinek

Działka nr 463/3 obr. Broczyno
Powierzchnia: 1,0985 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 71/9 obr. Kołomąt, gmina Czaplinek

Działka nr 71/9 obr. Kołomąt
Powierzchnia: 0,1709 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 44/13 obr. Kołomąt, gmina Czaplinek

Działka nr 44/13 obr. Kołomąt
Powierzchnia: 0,1276 ha

Strony