Gmina

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 463/1 obr. Broczyno, gmina Czaplinek

Działka nr 463/1 obr. Broczyno, gmina Czaplinek
Powierzchnia: 3,0535 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 463/2 obr. Broczyno, gmina Czaplinek

Działka nr 463/2 obr. Broczyno, gmina Czaplinek
Powierzchnia: 2,3973 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 459 obr. Broczyno, gmina Czaplinek

Działka nr 459  obr. Broczyno
Powierzchnia: 30,7841 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 466/7 obr. Broczyno, gmina Czaplinek

Działka nr 466/7 obr. Broczyno
Powierzchnia: 215,9801 ha

Mapa wskazująca położenie działki
Działka nr 466/9 obr. Broczyno, gmina Czaplinek

Działka nr 466/9 obr. Broczyno
Powierzchnia: 3,0925 ha

Strony