Zamknięcie dojazdu do punktu przyjmowania ścieków dowożonych (zlewni) na oczyszczalnię

Logo ZGK

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czaplinku informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na oczyszczalni ścieków czasowo zamknięty zostanie dojazd do punktu przyjmowania ścieków dowożonych (zlewni) na oczyszczalnię.

Informujemy, że od dnia 19.03.2018r. do dnia 15.08.2018r. zrzut ścieków komunalnych odbywać się będzie bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej na terenie przepompowni głównej przy ul. Jeziornej. W związku z tym w okolicach ulic Jeziornej i Długiej może pojawiać się przykry w odbiorze zapach ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy. Informujemy również, że w miesiącach marzec - czerwiec 2018r. odbywać  się będzie okresowe płukanie sieci kanalizacyjnej. W tym czasie okresowo może pojawiać się przykry zapach ścieków w okolicach studzienek kanalizacyjnych.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy Mieszkańców.