Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na terenie Gminy Czaplinek.

Do pobrania: