Działki nr 23 i 25/4 obręb 0005 Czaplinek

Widok na ulice Słowackiego

Działka 23 obr. 0005 Czaplinek
Powierzchnia: 0,2921 ha

Księga wieczysta prowadzona w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim: KO1D/00018114/8

25/4 obr 0005 Czaplinek
Powierzchnia: 0,6170 ha

Księga wieczysta prowadzona w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim: KO1D/00018114/8

Łączna powierzchnia: 0,9091 ha

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Czaplinek nr XVI/106/96 z dnia 15.06.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 38 z dnia 05.08.1996 r. poz. 111) ww. działka oznaczona jest symbolem B26MW tj. Budownictwo mieszkalne wielorodzinne do 3,5 kondygnacji.

Treść planu dostępna jest : http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=2149

Opis nieruchomości: Działki położone w południowej części miasta Czaplinka, w odległości około 1500 m od centrum miasta (rynku), gdzie znajdują się urzędy, punkty usługowe, sklepy, kościoły.
Działki tworzą nieruchomość o regularnym kształcie, położoną w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych (zabudowa wielorodzinna)  i  sklepu wielkopowierzchniowego.
Nieruchomość przylega do drogi publicznej  tj. ulica Słowackiego, w której biegną instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, natomiast w sąsiednich działkach oraz w ulicy Wałeckiej biegną instalacje gazowe i telekomunikacyjne.

Do pobrania: