Działka nr 532/28 obr. 0003 Czaplinek

Mapa wskazująca położenie działki

Działka nr 532/28 obr. 0003 Czaplinek
Powierzchnia: 0,4892 ha

Księga wieczysta prowadzona w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim: KO1D/00018366/9

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Czaplinek nr XVI/106/96 z dnia 16.06.1996 r. (Dz. Urz. Woj.  Koszalińskiego Nr 38 z dnia 05.08.1996 r. poz. 111)  zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXVI/226/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego nr 75 z dnia 29 sierpnia 2008 r. poz.1636) działka oznaczona jest symbolem 14U,Ut tj. teren usług, teren usług turystyki.

Treść planu dostępna jest : http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=2150

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona na terenie nowego osiedla „Kwiatowe” pomiędzy ulicami Złocieniecką (droga krajowa nr 20)  i Kamienną w odległości około 900 m od centrum miasta (rynku), gdzie znajdują się urzędy, punkty usługowe, sklepy, kościoły.
Działka położona jest w malowniczej części miasta w  odległości około 100 m od jeziora Drawsko.
Działka uzbrojona w sieć wodno-kanalizacyjną, z dostępem do drogi publicznej (ulica Kamienna). Sąsiednie nieruchomości zabudowane posiadają zasilanie w energię elektryczną, wodę z wodociągu, gaz ziemny z gazociągu  oraz odbiór ścieków do kolektorów kanalizacji miejskiej.

Przez działkę przebiega sieć gazowa, w związku z czym zbycie nastąpi pod warunkiem, że nabywca ustanowi na rzecz właściciela gazociągu na czas nieoznaczony prawo przesyłu gazu oraz udostępni nieruchomość na czas eksploatacji urządzeń.