Działka nr 17/6 obr. 08 Czaplinek

Mapa wskazująca położenie działki

Działka nr 17/6 obr 0008 Czaplinek  
Powierzchnia: 1,3374 ha

Księga wieczysta prowadzona w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim: KO1D/00024072/6

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Czaplinek nr XVI/106/96 z dnia 15.06.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 38 z dnia 05.08.1996 r. poz. 111) ww. działka oznaczona jest symbolem B45P,S,B tj. teren lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, przemysłu i budownictwa. Opracować projekt koncepcyjny na całość.

Treść planu dostępna jest : http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=2149

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w południowej części miasta (na obrzeżach miasta) w odległości około 3 km od centrum miasta, 0,5 km od linii kolejowej.  Nieruchomość przylega do drogi wojewódzkiej nr  177 (Czaplinek- Mirosławiec). W bezpośrednim sąsiedztwie działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 100kV.  W bliskim sąsiedztwie działki znajdują się zabudowania mieszkaniowe,  jednak główne sąsiedztwo stanowią  nieruchomości niezabudowane  - obecnie wykorzystywane jako grunty rolne. Najbliżej zlokalizowane  nieruchomości zabudowane posiadają zasilanie w energię elektryczną, wodę z własnych ujęć oraz własne instalacje kanalizacyjne.

Do pobrania: