Działka 6/1 obr. 0008 Czaplinek

Działka 6/1 obr. 0008 Czaplinek, Gmina Czaplinek

Powierzchnia: 3,5368 ha

Księga wieczysta nr KO1D/00038518/8 prowadzona przez Sad Rejonowy w Drawsku Pomorskim.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Czaplinek nr XVI/106/96 z dnia 15.06.1996 (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego nr 38, poz. 111)

Przeznaczenie:

  • B32P,S - magazyny, składy, produkcja. Wykonać projekt na całość z uwzględnieniem etapowania. Lokalizować głównie zakłady wymagające bocznicy kolejowej.

Treść planu dostępna jest: http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=2149

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona na peryferiach miasta Czaplinka, usytuowana jest w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 177 (Czaplinek – Mirosławiec) oraz
w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Chojnice – Runowo.  Bezpośrednio przylega do drogi gruntowej publicznej. Położona w sąsiedztwie działek budowlanych oraz nieruchomości zabudowanych o przeznaczeniu produkcyjno – składowym. Odległość od centrum Czaplinka wynosi  3 km w kierunku południowym. Teren działki lekko pofałdowany.

 

Nieruchomość jest planowana do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną w ramach projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku znajdujących się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, który jest ujęty w ramach Kontraktu Samorządowego „Strefa Centralna”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Działania 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Wartość projektu wynosi 2 460 000,00 zł, wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1 570 575,04 zł.

W ramach tego projektu planuje się doprowadzenie do terenu inwestycyjnego przy ul. Pławieńskiej (dz. nr 6/1 obręb Czaplinek 08) infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i kanału technologicznego oraz budowę dróg wewnętrznych na terenie inwestycyjnym.

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2020 roku.