Działka nr 71/9 obr. Kołomąt, gmina Czaplinek

Mapa wskazująca położenie działki

Działka nr 71/9 obr. Kołomąt
Powierzchnia: 0,1709 ha

Księga wieczysta prowadzona w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim: KO1D/00037775/8

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:  brak planu

Wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr 15/2016 z 13.05.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych (szczelny zbiornik na nieczystości płynne).

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w odległości około 3,5 km w kierunku północno – wschodnim  od  centrum miasta Czaplinek, w odległości około 100 m od  terenów leśnych.  Działka przylega do gminnej drogi,  zlokalizowana jest w odległości około 200 m od drogi krajowej nr 20.  Działka nieuzbrojona o regularnym kształcie. W sąsiedztwie działki znajduje się nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wyposażonym  w instalacje  elektryczną, wodną z własnego ujęcia.

Do pobrania: