Działka nr 466/9 obr. Broczyno, gmina Czaplinek

Mapa wskazująca położenie działki

Działka nr 466/9 obr. Broczyno
Powierzchnia: 3,0925 ha

Księga wieczysta prowadzona w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim: KO1D/00011299/9

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą nr VII/85/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.06.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. Nr 97 poz. 1773 ): 03KL - Tereny komunikacji lotniczej (83 %)
    
Treść planu dostępna jest : http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=2187

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29.09.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. Poz. 4196): 1US - Teren usług sportu (17 %);

Treść planu dostępna jest : http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=6563

Opis nieruchomoci: Działka zlokalizowana jest w południowej części gminy Czaplinek, w odległości około 6 km od miasta Czaplinek, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod lądowisko.  Dojazd do działki drogą wewnętrzną utwardzoną. Odległość od drogi wojewódzkiej nr 163 około 200 m.
Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią grunty wykorzystywane rolniczo i lasy oraz teren dawnego lotniska wojskowego. W sąsiedztwie znajdują się również działki zabudowane  budynkami mieszkalnymi i Salezjańskim Ośrodkiem Wychowawczym w Trzcińcu.
Działka nieuzbrojona.

Do pobrania: