Działka nr 466/7 obr. Broczyno, gmina Czaplinek

Mapa wskazująca położenie działki

Działka nr 466/7 obr. Broczyno
Powierzchnia: 215,9801 ha

Księga wieczysta prowadzona w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim: KO1D/00011299/9

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą nr VII/85/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.06.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. Nr 97 poz. 1773 ):

Przeznaczenia:
•    04KDD - Drogi dojazdowe (1 %);
•    02ZL - Tereny lasów (7 %);
•    04P - Tereny funkcji produkcji, usług, składów i magazynów (9 %);
•    2R - Teren upraw polowych (17 %);
•    03KL - Tereny komunikacji lotniczej (51 %);
•    01KDD - Drogi dojazdowe (<1 %);

Treść planu dostępna jest : http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=2187

Opis nieruchomości:  Działka zlokalizowana jest w południowej części gminy Czaplinek, w odległości około 6 km od miasta Czaplinek, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod lądowisko oraz strzelnicę sportową.  Dojazd do działki drogą wewnętrzną utwardzoną. Odległość od drogi wojewódzkiej nr 163 około 200 m. Działka położona jest na terenie dawnego lotniska wojskowego. Na działce znajduje się  pas startowy o długości 2,4 km. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią grunty wykorzystywane  rolniczo i lasy, zgodnie z ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego  od strony południowej tej działki ma zostać zlokalizowana strzelnica sportowa, natomiast działka 459  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową  i tereny produkcji, usług, składów i magazynów. W sąsiedztwie znajdują się również działki zabudowane  budynkami mieszkalnymi i Salezjańskim Ośrodkiem Wychowawczym w Trzcińcu.
Działka nieuzbrojona.

Do pobrania: