Działka nr 463/1 obr. Broczyno, gmina Czaplinek

Mapa wskazująca położenie działki

Działka nr 463/1 obr. Broczyno, gmina Czaplinek
Powierzchnia: 3,0535 ha

Księga wieczysta prowadzona w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim: KO1D/00011299/9

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą nr VII/85/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.06.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. Nr 97 poz. 1773 ) oznaczona jest symbolem 09P tj. terenów funkcji produkcji, usług, składów i magazynów oraz  związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej i 03ZP tj. teren zieleni urządzonej.

Treść planu dostępna jest : http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=2187

Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana jest w południowej części gminy Czaplinek, w odległości około 6 km od miasta Czaplinek, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod lądowisko oraz strzelnicę sportową. W sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane  budynkami mieszkalnymi i Salezjańskim Ośrodkiem Wychowawczym w Trzcińcu.
Dojazd do działki drogą wewnętrzną utwardzoną. Odległość od drogi wojewódzkiej nr 163 około 200 m. Działka zlokalizowana jest w odległości około 200 m od miejscowości Broczyno i około 1,6 km od  miejscowości Trzciniec. Działka na chwilę obecną wykorzystywana jest rolniczo.  Działka nieuzbrojona.

Działki nr 463/1 i 463/2 obręb Broczyno

Nieruchomości są planowane do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną w ramach projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno”, który jest ujęty w ramach Kontraktu Samorządowego „Strefa Centralna”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Działania 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Wartość projektu wynosi 3 690 000,00 zł, wartość przyznanego dofinansowania wynosi 2 549 999,98 zł.

W ramach tego projektu planuje się doprowadzenie do terenu inwestycyjnego przy byłym lotnisku w Broczynie (działki nr 463/1 i 463/2 obręb Broczyno) infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i kanału technologicznego oraz budowę dróg wewnętrznych na terenie inwestycyjnym.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest do końca 2020 r.