Działka nr 459 obr. Broczyno, gmina Czaplinek

Mapa wskazująca położenie działki

Działka nr 459  obr. Broczyno
Powierzchnia: 30,7841 ha

Księga wieczysta prowadzona w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim: KO1D/00011299/9

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą nr VII/85/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.06.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. Nr 97 poz. 1773 ):

Przeznaczenia:
•    02ZL - Tereny lasów (7 %);
•    04KDD - Drogi dojazdowe (3 %);
•    02KDD - Drogi dojazdowe (1 %);
•    02ZL - Tereny lasów (10 %);
•    04P - Tereny funkcji produkcji, usług, składów i magazynów (23 %);
•    03KDD - Drogi dojazdowe (7 %);
•    13MN/U - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usług (49 %);

Treść planu dostępna jest : http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=2187

Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana jest w południowej części gminy Czaplinek, w odległości około 6 km od miasta Czaplinek, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod lądowisko oraz strzelnicę sportową. W sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane  budynkami mieszkalnymi i  Salezjańskim Ośrodkiem Wychowawczym w Trzcińcu.
Dojazd do działki drogą wewnętrzną utwardzoną. Odległość od drogi wojewódzkiej nr 163 około 200 m. Działka zlokalizowana jest w odległości około 200 m od miejscowości Broczyno i około 1,6 km od  miejscowości Trzciniec. Działka na chwilę obecną wykorzystywana jest rolniczo.
Działka nieuzbrojona.

Do pobrania: