Działka nr 44/9 obr. Kołomąt, gmina Czaplinek

Mapa wskazująca położenie działki

Działka nr 44/9 obr. Kołomąt
Powierzchnia: 0,1209 ha

Księga wieczysta prowadzona w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim: KO1D/00037774/1

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:  brak planu

Wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr 61/2016 z 19.10.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych.

Opis nieruchomości: Działka oddalona od centrum miasta 3,5 km w kierunku północnym. Położona  przy drodze gminnej, w niedalekim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 171. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, a także działki dla których wydano warunki zabudowy oraz grunty rolne i leśne. Działka nieuzbrojona o regularnym kształcie.

Do pobrania: