Dokumenty do pobrania w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Burmistrza Czaplinka

Herb Czaplinka

W celu podkreślenia szczególnego charakteru imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Czaplinka, Zarządzeniem Nr 135/2018 Burmistrza Czaplinka z dnia 20 grudnia 2018 roku ustanawia się dla nich wyróżnienie: „Patronat Burmistrza Czaplinka”.

 

Dokumenty do pobrania:

W ciągu 30 dni od zakończenia wydarzenia objętego patronatem, wnioskodawca ma obowiązek złożyć sprawozdanie z przebiegu imprezy