03.02.2021

Wsparcie dla MŚP, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni do 80% refundacji kosztów

plakat

Uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą) z województwa zachodniopomorskiego, w ramach którego mogą oni uzyskać wsparcie do 80% refundacji kosztów usług rozwojowych takich jak np.: szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzaminy, doradztwo, mentoring, coaching.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu pod adresem: www.uslugirozwojowe.karrsa.

Źródło: Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku