07.04.2021

Raport diagnostyczny partnerstwa Strefa Centralna

Dzięki współpracy Związku Miast Polskich, samorządów lokalnych i regionalnych oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”, dla partnerstwa Strefa Centralna przygotowana została diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej. W tym celu zbadano opinie młodzieży, liderów i ogółu mieszkańców. Diagnoza jest punktem wyjścia do kolejnego etapu, jakim jest opracowanie strategii obszaru partnerstwa.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.  

Raport diagnostyczny do pobrania

 

Autor: 
Dariusz Sapiński