Archiwum

flaga Rzeczypospolitej Polskiej
30.04.2021
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Święto Flagi obchodzone jest w Polsce 2 maja. Zostało ustanowione 20 lutego 2004 r., aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Zachęcamy Państwa do wywieszenia w tym dniu biało-czerwonej flagi na balkonie swojego mieszkania lub przed domem.
Regaty
29.04.2021
Regaty o Puchar Burmistrza Czaplinka na rozpoczęcie sezonu letniego
Czaplineckie Bractwo Żeglarskie oraz Gmina Czaplinek zapraszają do udziału w Regatach o Puchar Burmistrza Czaplinka 1 maja 2021 r. Starujemy o godz. 11:00 z przystani Ośrodka Sportów Wodnych ul. Nadbrzeże Drawskie 1. Autor: Janina Gąszcz - RSiR  
29.04.2021
Uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” na rok 2021 - tryb pozakonkursowy
O g ł o s z e n i e o złożeniu oferty w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
29.04.2021
Uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku na rok 2021 - tryb pozakonkursowy
O g ł o s z e n i e o złożeniu oferty w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
28.04.2021
XXXI Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.
Dnia 29 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6 z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (częściowy zdalny tryb obradowania), zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Strony