Zegar

Dnia 15.03.2019 jako Przewodniczący Rady Osiedla Nr 1 miałem spotkanie u Burmistrza Czaplinka p. Marcina Naruszewicza na którym przedstawiłem chęć uruchomienia zegara elektronicznego na Szkole Podstawowej przy ulicy Słonecznej 27. Nadmienię że jestem mieszkańcem Czaplinka od urodzenia, a do Szkoły Podstawowej przy ul. Słonecznej uczęszczałem w latach 1958 – 1965. (w tamtych czasach była siedmioletnia szkoła podstawowa). Po uzyskaniu informacji od pani Sekretarz gminy Jolanty Skoniecznej okazało się że na strychu szkoły znajduje się mechanizm zegarowy. Po spotkaniu z p. Wiesławem Giwojno i uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły p. Aleksandra Fudała podjąłem decyzję o renowacji i uruchomieniu mechanizmu zegara. Po rozmowach jako trzecia osoba doszedł p. Ryszard Barszcz – z zamiłowania konstruktor i wykonawca zegarów wiszących w drewnie.  Po wykonaniu wielu rozmów i sprawdzaniu w internecie  wiemy że jest to mechanizm zegarowy wykonany przez firmę Georga Richtera z Berlina na przełomie XIX i XX wieku.

Zegar

Stan mechanizmu zegara przed jego rozkręceniem na drobne części  jest przedstawiony na  zdjęciach Nr 1 do 10.
Dnia 4.04.2019 rozpoczęliśmy prace związane z rozkręcaniem mechanizmu. 8.04.2019 został zdjęty ze ściany szkoły cyferblat (zdjęcie Nr 10), który po wykonaniu piaskowania w firmie ROLAK został przekazany do wykonania nowej płyty z drzwiczkami w firmie STALEX. Odbiór cyferblatu nastąpił 29.04.2019, który tego dnia został przekazany  firmie ROLAK do pomalowania. Od dnia 10.04.2019 do dnia 6.05.2019 spotykaliśmy  się dziesięciokrotnie. W tym czasie oprócz rozkręcania części mechanizmu, były czyszczone mechanicznie i chemicznie, malowane i poddane konserwacji. Na zdjęciu Nr 11 przedstawiono przyrząd wykonany przez p. Ryszarda Barszcza do  regulacji wychwytu. Dnia 28.04.2019 odebrałem wierzchnią część cyferblatu – cyfry rzymskie  od  p. Grzegorza Kujawskiego który zlecił jego wykonanie w firmie METALTECH w Mirosławcu. Dzięki koledze Grzegorzowi  zostały naprawione dwa koła zębate, które były uszkodzone przed ich demontażem. Wstępne składanie mechanizmu rozpoczęto 13.05.2019. 27.05.2019 został ustawiony wychwyt zegara - mechanizm zegara zaczął „tykać”. Na zdjęciach Nr 20 do 25 przedstawiamy mechanizm zmontowany .17.06.2019 odbyliśmy delegację do Chodzieży gdzie w Szkole Podstawowej nr 1 znajduje się działający zegar. Wyjazd był na tyle owocny że wiemy jakie działania powinniśmy podjąć na przyszłość do uruchomienia naszego zegara. Do dnia 17.06.2019 spotykaliśmy się 19 razy i przepracowaliśmy łącznie 121 godzin. Nie liczymy czasu spędzonego przez nas przy komputerze wykonując rysunki brakujących części.  Przed nami jeszcze wiele wspólnie spędzonego czasu do uruchomienia zegara na szkole. Obecnie mamy czas urlopowy, dlatego i my dajemy sobie trochę czasu na odpoczynek. O naszych postępach w pracach zmierzających do uruchomienia zegara będę Państwa informować raz w miesiącu.

Z poważaniem          
Bernard Bieniecki       

Wykaz firm i osób fizycznych  którzy przyczyniają się do uruchomienia zegara w porządku od podjęcia decyzji o renowacji :
ROLAK – p. Robert Pietrzak
STALEX - p. Radosław Dawidowicz
Grzegorz Kujawski
Maciej Szkudziński – Koszalin
Jerzy Gabryś