25.05.2020

Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów

Widok na Rynek

Od 25 maja 2020 roku, w związku ze znoszeniem obostrzeń wprowadzonych ze względu na epidemię koronawirusa, klienci urzędu miejskiego mogą załatwiać sprawy bezpośrednio w urzędzie.

Konieczne jest przestrzeganie zalecanych zasad sanitarnych, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom urzędu, nadal preferowaną formą kontaktu z klientem jest forma elektroniczna, telefoniczna bądź korespondencyjna.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych UM możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dopuszczalna liczba klientów, przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Klienci urzędu zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym.