14.01.2019

Wyrazy współczucia ...

Paweł Adamowicz

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom i mieszkańcom Gdańska z powodu śmierci Pawła Adamowicza - Prezydenta Gdańska.
Przewodniczący Rady - Michał Olejniczak  wraz z radnymi Rady Miejskiej w Czaplinku, Burmistrz Czaplinka - Marcin Naruszewicz wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Burmistrz Czaplinka uprzejmie informuje, że w związku tragiczną  śmiercią Pana Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska została wyłożona księga kondolencyjna.
Osoby zainteresowane dokonaniem wpisu mogą to uczynić w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, w godzinach pracy urzędu. Księga będzie wyłożona do dnia pogrzebu.