08.07.2020

Sołtys Roku 2019

    29 czerwca br. otrzymaliśmy informację, że Pani Krystyna Kryczka – sołtys Kluczewa, w uznaniu imponujących dokonań dla społeczności lokalnej została laureatką Konkursu „Sołtys Roku 2019”. Organizatorami Konkursu są Stowarzyszenie Sołtysów i „Gazeta Sołecka”. Patronat nad Konkursem „Sołtys Roku 2019” objął Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki.

      Sołtys to bardzo ważna  funkcja społeczna… to wręcz powołanie. Misja ta przypadła prawdziwej liderce wiejskiej społeczności, osobie z autorytetem, energią i osiągnięciami. Składamy Pani najlepsze gratulacje, a także wyrazy uznania za Pani społecznie wykonywaną pracę. Życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i osobistym.

     Dodajmy, że to wyróżnienie trafiło do gminy Czaplinek już po raz drugi w ciągu trzech lat. W 2017 roku Sołtysem Roku (za rok 2016) został Pan Michał Olejniczak - włodarz Siemczyna. Możemy być dumni z tak prężnych i pełnych pasji samorządowców.

   Anna  Kwacz, podinspektor ds. gospodarki komunalnej i samorządów wiejskich