02.06.2020

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rady Miejskiej

Informujemy, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
05.06.2020 r., godz. 8.00.

Temat posiedzenia: kontynuacja rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czaplinka.