02.06.2020

Ponowne dofinansowanie do sprzętu komputerowego

Gmina Czaplinek ponownie otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w postaci laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+" finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt umożliwi realizację zdalnych lekcji dla uczniów głównie z rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Laptopy zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej w Broczynie i Szkoły Podstawowej w Czaplinku. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 75.000,00 zł.  Projket nie wymagał wkładu własnego gminy.