Konsultacje w sprawie naboru wniosków do LGD

Data wydarzenia: 
12.12.2019
Godzina: 
12:00 - 14:00
Organizator: 
LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim
Miejsce: 
Sala Narad UM w Czaplinku

  Serdecznie zapraszamy na spotkania konsdultacyjne w sprawie szkoleń przed planowanymi naborami wniosków. 

   Nabory będą dotyczyć  premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla grupy defaworyzowanej (osoby poniżej 24 r.ż. i powyżej 45 r.ż. pragnących założyć firmę), rozwijanie działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców, pragnących stworzyć nowe stanowisko pracy, rozszerzyć działalność.