28.05.2020

Komisja Rady Miejskiej

Komisja Rady Miejskiej

Informujemy, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
01.06.2020 r., godz. 8.00.

Temat posiedzenia: kontynuacja rozpatrywania skarg.