07.07.2020

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

Dodatki mieszkaniowe

Informujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 (Dz. U. z  2020r. poz. 374, z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną:

  • do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć klauzulę, ze wskazaniem okresu, za który dodatek ma zostać przyznany (plik do pobrania poniżej) 
  • okres przyznania dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 6 miesięcy,
  • dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres otrzymywania dodatku mieszkaniowego na podstawie innej wcześniej wydanej decyzji,
  • pozostałe warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  94 375 57 45

Do pobrania: